Posts

Vay tiền mua nhà, cần đọc kỹ điều khoản

. NH cho người không có tài sản thế chấp vay tiền…

Đề xuất giảm lãi vay mua nhà xã hội còn 3 - 3,5%

. Hiệp hội bất động sản TP. HCM đề xuất thứ…