Posts

Kinh Đô liên doanh với Saigon Ve Wong xây nhà máy 30 triệu USD

. Sau nhà máy đầu tiên tại VSIP Bắc Ninh, KDC và Saigon…

Từ buôn đồ điện tử thành ông chủ nhà máy 20 triệu USD

Nói về sự thống lĩnh của các tập đoàn điện…