Posts

Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trả lương theo KPI

. Chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp,…

Gần một tỷ đôla tài sản Nhà nước là xe công

. Tính chung trong năm 2014, tài sản Nhà nước giảm…