Posts

Hàng nghìn container phế liệu bỏ hoang ở cảng

. Với các container bị bỏ lại ở cảng Hải Phòng,…