Posts

Kinh Đô liên doanh với Saigon Ve Wong xây nhà máy 30 triệu USD

. Sau nhà máy đầu tiên tại VSIP Bắc Ninh, KDC và Saigon…