Posts

Gần một tỷ đôla tài sản Nhà nước là xe công

. Tính chung trong năm 2014, tài sản Nhà nước giảm…