Posts

Tiêu thụ xi măng tăng trưởng khá

. Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng cao…

Tiêu thụ xi măng tăng theo đà ấm lên của thị trường bất động sản

. Theo Vụ Vật liệu xây dựng, sản lượng xi măng…

6 tháng đầu năm, mức tiêu thụ VLXD vượt dự báo

. Cụ thể, với xi măng, 6 tháng đầu năm 2015, tiêu…

Tiêu thụ vật liệu xây dựng tăng trở lại

. Cụ thể, với xi măng, 6 tháng đầu năm 2015, sản…

Tháng 6: Sản xuất và tiêu thụ xi măng giảm nhẹ

. Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem),…

6 tháng, tiêu thụ trên 34 triệu tấn xi măng

. Riêng sản phẩm xi măng tiêu thụ trong nước tháng…

6 tháng đầu năm, tiêu thụ xi măng nội địa tăng trưởng khả quan

. Sản lượng XM tiêu thụ 6 tháng ước đạt 34,16…

Tiêu thụ thép khả quan liên tiếp 4 tháng

. Theo VSA, lượng thép tiêu thụ trong tháng 6 tăng đến…