Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Diện tích: 49m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 3,7 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-9297

Diện tích: 52m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 4,4 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-8896

Diện tích: 52m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 4,3 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-9096

Diện tích: 49m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 3,8 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-8997

Diện tích: 57m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 4,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 7-7598

Diện tích: 49m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 4,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 7-7495

Diện tích: 57m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 4,8 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 7-8995

Diện tích: 51m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 3,9 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 7-7294

Diện tích: 58m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 4,9 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-7398

Diện tích: 58m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 4,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-8898

Diện tích: 49m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

MÃ TIN: 7-8594

Diện tích: 57m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

MÃ TIN: 7-8595