Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ Gateway Thảo Điền

Diện tích: 89m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 1300 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-8192

Diện tích: 89m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-8492

Diện tích: 97m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 1400 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-7695

Diện tích: 97m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 1450 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-7894

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 1400 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 7-7192

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-8591

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-8492

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-9192

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-9493

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-6893

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-8994

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-8294

0913.756.339