Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giá chào bán: 14 tỷ/căn Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 13.4 tỷ/căn Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Đang chào bán