Bán căn hộ Gateway Thảo Điền

Bán căn hộ 1 phòng ngủ Gateway Thảo Điền

Giá chào bán: 3.7 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 3.5 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 3.6 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 3.8 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 3.7 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 3.5 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 3.9 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 3.8 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Xem Thêm Căn Hộ 1 Phòng Ngủ Bán

Bán căn hộ 2 phòng ngủ Gateway Thảo Điền

Giá chào bán: 7.2 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.8 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 7.5 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.9 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 7.5 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.7 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.4 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 7.1 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Xem Thêm Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Bán

Bán căn hộ 3 phòng ngủ Gateway Thảo Điền

Giá chào bán: 11 tỷ/căn Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Đang chào bán

Xem Thêm Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Bán

Bán căn hộ 4 phòng ngủ Gateway Thảo Điền

Giá chào bán: 14 tỷ/căn Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 13.4 tỷ/căn Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Đang chào bán

Xem Thêm Căn Hộ 4 Phòng Ngủ Bán

Q&A Dự án Gateway Thảo Điền

Giá bán căn hộ Gateway Thảo Điền từ 3.5 tỷ/căn.

Vị trí dự án Gateway Thảo Điền có địa chị tại Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.Thủ Đức.

Chủ đầu tư dự án Gateway Thảo Điền là tập đoàn SonKim Land và Hamon Developments.