Hiển thị tất cả 6 kết quả

Diện tích: 121m² - 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 18 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-6594

Diện tích: 121m² - 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 16 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-9093

Diện tích: 121m² - 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 12,1 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-7394

Diện tích: 121m² - 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 12,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-9193

Diện tích: 132m² - 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

MÃ TIN: 7-6896

Diện tích: 132m² - 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

MÃ TIN: 7-6796