Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 8,8 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 7-6893

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 7,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 7-7794

Diện tích: 74m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 9,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 7-8996

Diện tích: 91m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 8,8 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 7-6797

Diện tích: 89m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 9,3 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-6094

Diện tích: 89m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 7,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-7494

Diện tích: 89m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 7,3 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-7792

Diện tích: 102m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 10 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-6997

Diện tích: 99m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 8,0 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 7-7694

Diện tích: 74m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 6,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 7-7896

Diện tích: 97m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 6,8 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-7994

Diện tích: 97m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 7,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-7695