Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Giá chào bán: 7.2 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.8 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 7.5 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.9 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 7.5 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.7 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.4 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 7.1 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.3 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.9 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 7 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 6.9 tỷ/căn Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Đang chào bán