Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Gateway Thảo Điền

Diện tích: 52m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-8896

Diện tích: 52m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-8496

Diện tích: 57m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 7-7595

Diện tích: 57m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 800 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 7-7598

Diện tích: 49m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 7-7495

Diện tích: 57m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 7-8995

Diện tích: 51m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 850 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 7-7294

Diện tích: 58m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-7398

Diện tích: 58m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-6698

Diện tích: 51m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-7993

Diện tích: 51m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-9293

Diện tích: 49m² - 1 phòng ngủ - 1 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-8594

0913.756.339