Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Diện tích: 142m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: 2400 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 7-8092

Diện tích: 142m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: 2500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 7-7193

Diện tích: 143m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: 2600 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-6096

Diện tích: 143m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: 3000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-7496

Diện tích: 143m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: 2500 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-8695

Diện tích: 142m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-8592

Diện tích: 142m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-7293

Diện tích: 142m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-7394

Diện tích: 142m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-6495

Diện tích: 142m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-XX92

Diện tích: 142m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 8-7X96

Diện tích: 143m² - 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 8-8095