Hiển thị 13–16 của 16 kết quả

Giá chào bán: 4 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 3.8 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 3.8 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán

Giá chào bán: 3.9 tỷ/căn Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Đang chào bán