Bảo Việt giảm lãi trong quý I

. Theo Bảo Việt, nguyên nhân chủ yếu của sự suy giảm này là do Ngân hàng Bảo Việt hiện là đơn vị liên kết nên chỉ hạch toán dựa trên tỷ lệ góp vốn (49,5%), không còn được hợp nhất toàn bộ như trước đây. Đồng thời, một số công ty mà tập đoàn liên kết đầu tư có kết quả kinh doanh chưa thực sự khởi sắc trong quý

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý I/2015, Tập đoàn Bảo Việt (Mã CK: BVH) đạt 4.733 tỷ đồng doanh thu. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 3.658 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.004 tỷ đồng, tăng 15%. Doanh thu từ hoạt động khác đạt 71 tỷ đồng.
Các chi phí tăng khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 17%, đạt 370,7 tỷ đồng. Theo Bảo Việt, nguyên nhân chủ yếu của sự suy giảm này là do Ngân hàng Bảo Việt hiện là đơn vị liên kết nên chỉ hạch toán dựa trên tỷ lệ góp vốn (49,5%), không còn được hợp nhất toàn bộ như trước đây. Đồng thời, một số công ty mà tập đoàn liên kết đầu tư có kết quả kinh doanh chưa thực sự khởi sắc trong quý.
So với mục tiêu đề ra, quý đầu năm, tập đoàn hoàn thành 32% kế hoạch cả năm.


Huyền Thư
0913.756.339