Gần một tỷ đôla tài sản Nhà nước là xe công

. Tính chung trong năm 2014, tài sản Nhà nước giảm hơn 3. 000 tỷ đồng, chủ yếu do điều chuyển, thanh lý, bán và chuyển nhượng.  Số liệu của Bộ Tài chính cũng cho biết, hơn 33. 000 tỷ đồng đã thu được nhờ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các Bộ, ngành, Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các địa phương. Tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương cuối năm ngoái, Chính phủ đã đề nghị không mua sắm xe công từ năm 2015, chỉ được mua xe chuyên dụng, ôtô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị mới thành lập mà không có xe điều chuyển, ôtô bị hư hỏng và xe cơ quan đại diện ở nước ngoài đến hạn thay thế. Riêng năm 2014, các Bộ, ngành, địa phương chi hơn 473 tỷ đồng mua mới 507 ôtô, dành hơn 2. 100 tỷ đồng mua các tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên

Báo cáo vừa được Bộ Tài chính công bố cho biết, tổng giá trị Tài sản Nhà nước đến 31/12/2014 đạt 999.692 tỷ đồng. Trong đó, Tài sản là quyền sử dụng đất chiếm gần 70%, tương đương hơn 692.000 tỷ. Tài sản là nhà trị giá gần 241.000 tỷ đồng, trong khi hơn 20.600 tỷ đồng là ôtô (tương đương gần một tỷ USD). Riêng năm 2014, các Bộ, ngành, địa phương chi hơn 473 tỷ đồng mua mới 507 ôtô, dành hơn 2.100 tỷ đồng mua các tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Cước taxi đồng loạt tăng theo xăng

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương cuối năm ngoái, Chính phủ đã đề nghị không mua sắm xe công từ năm 2015, chỉ được mua xe chuyên dụng, ôtô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị mới thành lập mà không có xe điều chuyển, ôtô bị hư hỏng và xe cơ quan đại diện ở nước ngoài đến hạn thay thế.
Tính chung trong năm 2014, tài sản Nhà nước giảm hơn 3.000 tỷ đồng, chủ yếu do điều chuyển, thanh lý, bán và chuyển nhượng. Số liệu của Bộ Tài chính cũng cho biết, hơn 33.000 tỷ đồng đã thu được nhờ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các Bộ, ngành, Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các địa phương.
Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 11/5, đại diện Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết năm 2014 ngân sách đã tiết kiệm được 15.263 tỷ đồng trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và đầu tư xây dựng. Trong đó, một số bộ, ngành được đánh giá cao khi tiết kiệm, chi tiêu hiệu quả. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải tiết kiệm được hơn 480 tỷ đồng, Bộ Quốc phòng (gần 291 tỷ), Bộ Tư pháp (86,7 tỷ đồng); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (50,7 tỷ đồng).
Thanh Thanh Lan
0913.756.339