Sudico phát hành cổ phiếu để trả nợ cổ tức

. Đáng chú ý, năm 2010, để có nguồn tiền đầu tư kinh doanh trong 20% cổ tức, công ty đã tạm ứng 5% bằng tiền để trả cho cổ đông, phần còn lại 15% đến nay chưa chi trả. Năm 2015, Sudico đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 1. 535 tỷ đồng, giá trị đầu tư là 282 tỷ đồng, doanh thu là 1. 300 tỷ, trong đó lợi nhuận là 265 tỷ đồng. Theo đó, công ty sẽ phát hành thêm hơn 14 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10. 000 đồng tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 148 tỷ đồng bằng số cổ tức còn lại chưa chi năm 2010 cho cổ đông trước quý IV

Đáng chú ý, năm 2010, để có nguồn tiền đầu tư kinh doanh trong 20% cổ tức , công ty đã tạm ứng 5% bằng tiền để trả cho cổ đông, phần còn lại 15% đến nay chưa chi trả. Lãnh đạo Sudico đề xuất hình thức từ tiền mặt sang cổ phiếu . Theo đó, công ty sẽ phát hành thêm hơn 14 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 148 tỷ đồng bằng số cổ tức còn lại chưa chi năm 2010 cho cổ đông trước quý IV.
Chủ tịch HĐQT Hồ Sỹ Hùng thừa nhận 5 năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị sa sút, có thời điểm gần như mất khả năng tài chính, song sau khi thay đổi nhân sự cấp cao, đồng thời tái cơ cấu hoạt động, đến nay Sudico đã có những kết quả kinh doanh khả quan.
“Với các ý kiến của một số cổ đông về việc chia cổ tức, do hiện lỗ lũy kế chưa hết theo quy định vẫn không thể chia cổ tức, rất mong cổ đông hiểu và thông cảm. Trong năm 2015 hội đồng quản trị khẳng định chắc chắn sẽ có lợi nhuận đảm bảo mức cổ tức 10-15% “, lãnh đạo Sudico cho biết.
Ngoài kế hoạch thoái vốn tại một số công ty con sẽ được tiến hành trong năm nay trên cơ sở thu hồi bằng mệnh giá, tránh trích lập dự phòng lớn. Sudico sẽ đẩy mạnh bán hàng tại khu đô thị mới Nam An Khánh. 


Năm 2015, Sudico đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 1.535 tỷ đồng, giá trị đầu tư là 282 tỷ đồng, doanh thu là 1.300 tỷ, trong đó lợi nhuận là 265 tỷ đồng. Dự kiến sau khi đã bù lỗ lũy kế từ năm trước đó, lợi nhuận còn lại sẽ dành để chia cổ tức từ 10-15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Hình 1: Sudico phát hành cổ phiếu để trả nợ cổ tức

Hình 1: Sudico phát hành cổ phiếu để trả nợ cổ tức

Thành Tâm
0913.756.339