Thu ngân sách từ dầu thô giảm hơn 9.000 tỷ đồng

Đa số các khoản thu ngoài sản xuất – kinh doanh đạt và vượt yêu cầu dự toán (từ 25% dự toán năm trở lên), như thuế thu nhập cá nhân, thu về nhà và đất, thuế bảo vệ môi trường đạt  Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu quý I đạt 35. 400 tỷ đồng, bằng 20,2% dự toán, tăng 5,8% so cùng kỳ. “Tuy nhiên, giá dầu giảm sẽ ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua giảm chi phí sản xuất, nhờ đó thu ngân sách từ khu vực sản xuất, kinh doanh có thể tăng khoảng 22. 000 tỷ đồng so với dự toán”, báo cáo viết. Cải cách hành chính, nhất là cải cách về thủ tục hành chính thuế thực hiện từ năm 2014 đã giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong kê khai nộp thuế. Bộ Tài chính đánh giá kết quả …

Trong khi hầu hết các khoản thu nội địa đều đạt khá, giúp thu ngân sách  quý I tăng so với cùng kỳ thì thu từ dầu thô lại giảm mạnh. Theo số liệu của Bộ Tài chính, thu ngân sách từ dầu thô ước đạt 4.600 tỷ đồng trong tháng 3 và 16.630 tỷ đồng trong cả quý I, bằng 17,9% dự toán và giảm 35,9% so cùng kỳ năm ngoái.
Giá dầu thanh toán bình quân quý I đạt khoảng 58 USD một thùng, giảm 42 USD một thùng so giá tính dự toán. Trong khi đó, sản lượng dầu thanh toán ước đạt 3,99 triệu tấn, bằng 27,1% kế hoạch cả năm.
Trong báo cáo kinh tế quý I công bố tuần trước, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo nếu cả năm nay giá dầu bình quân đạt 60 USD mỗi thùng sẽ trực tiếp làm thu ngân sách từ dầu thô giảm 37.000 tỷ đồng so với dự toán.
“Tuy nhiên, giá dầu giảm sẽ ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua giảm chi phí sản xuất, nhờ đó thu ngân sách từ khu vực sản xuất, kinh doanh có thể tăng khoảng 22.000 tỷ đồng so với dự toán”, báo cáo viết.
Số liệu của Bộ Tài chính cũng cho thấy, tính chung quý I, thu ngân sách nhà nước đạt 226.000 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán, tăng 10,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 173.1900 tỷ đồng, bằng 27,1% dự toán, tăng 19,6% so cùng kỳ. Kết quả này được cho là khả quan, nếu xét về tiến độ thực hiện dự toán cũng như mức tăng trưởng so cùng kỳ.
Đa số các khoản thu ngoài sản xuất – kinh doanh đạt và vượt yêu cầu dự toán (từ 25% dự toán năm trở lên), như thuế thu nhập cá nhân, thu về nhà và đất, thuế bảo vệ môi trường đạt… Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu quý I đạt 35.400 tỷ đồng, bằng 20,2% dự toán, tăng 5,8% so cùng kỳ.

Thu ngân sách từ dầu thô giảm hơn 9.000 tỷ đồng

Trong khi hầu hết các khoản thu nội địa đều đạt khá, giúp thu ngân sách quý I tăng so với cùng kỳ thì thu từ dầu thô lại giảm mạnh


Bộ Tài chính đánh giá kết quả thu nội địa quý I đạt khá nhờ tình hình kinh tế vĩ mô ổn định; hoạt động sản xuất – kinh doanh trong nước duy trì được đà phục hồi tốt nhờ có những cải thiện đáng kể cả về tổng cầu và tổng cung. Cải cách hành chính, nhất là cải cách về thủ tục hành chính thuế thực hiện từ năm 2014 đã giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong kê khai nộp thuế.
Tổng chi ngân sách nhà nước quý I ước đạt 263.300 tỷ đồng, bằng 23% dự toán, tăng 12,3% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó chi đầu tư phát triển 41.000 tỷ đồng, bằng 21% dự toán, tăng 14,5% cùng kỳ năm 2014. Bội chi ngân sách quý I ước tính 37.300 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán năm.
0913.756.339