90% doanh nghiệp trên HNX có lãi năm 2014

. Ngành xây dựng có 26 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, tổng giá trị lãi đạt 75 tỷ đồng nhưng cũng chiếm tỷ trọng giá trị lỗ lớn nhất với 5 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ 62 tỷ đồng. Ngành kinh doanh bất động sản có 4 doanh nghiệp làm ăn có lãi với giá trị lãi 72 tỷ đồng, đồng thời có 2 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ tới 24 tỷ đồng

Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến ngày 20/1, có gần 99% doanh nghiệp niêm yết trên sàn công bố báo cáo tài chính đúng hạn. Riêng quý IV/2014, toàn sàn có 175 doanh nghiệp kinh doanh có lãi , tổng giá trị đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước.
Ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất khi chiếm 35% tổng giá trị lãi, tiếp đến là khai khoáng và dầu khí, tài chính ngân hàng. Ngành xây dựng có 26 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, tổng giá trị lãi đạt 75 tỷ đồng nhưng cũng chiếm tỷ trọng giá trị lỗ lớn nhất với 5 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ 62 tỷ đồng. Ngành kinh doanh bất động sản có 4 doanh nghiệp làm ăn có lãi với giá trị lãi 72 tỷ đồng, đồng thời có 2 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ tới 24 tỷ đồng.


Tính cả năm 2014, trong tổng số 203 doanh nghiệp đã nộp báo cáo tài chính, có 183 doanh nghiệp kinh doanh lãi với tổng giá trị lãi đạt 3.453 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2013. Mặt khác, 20 doanh nghiệp niêm yết trên HNX có kết quả lỗ, tổng giá trị 378 tỷ đồng, bằng một nửa so với năm 2013.
Phương Linh
0913.756.339