Bảo hiểm BIDV bán 35% cổ phần cho đối tác Canada

. Chia sẻ với VnExpress trước đó, ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch BIC cho hay theo kế hoạch đầu năm 2014, BIC chỉ trình cổ đông bán tối đa 30% vốn cho cổ đông chiến lược, song sau một năm đàm phán công ty quyết định nâng tỷ lệ lên 35% do nhà đầu tư mong có được tỷ lệ sở hữu đủ lớn và cam kết sẽ gắn bó lâu dài.  FairFax sẽ cung cấp cho các hỗ trợ kỹ thuật cho BIC để nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm, tăng cường quản trị rủi ro và phát triển các kênh phân phối, quản trị danh mục đầu tư. “Việt Nam là một thị trường bảo hiểm đang phát triển nhanh, FairFax nhận thấy còn rất nhiều tiềm năng cho hoạt đông kinh doanh của BIC cũng như thông qua các công ty con tại Campuchia và Lào”, ông Ramaswamy Athappan – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Fairfax Asia chia sẻ

Chia sẻ với VnExpress trước đó, ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch BIC cho hay theo kế hoạch đầu năm 2014, BIC chỉ trình cổ đông bán tối đa 30% vốn cho cổ đông chiến lược, song sau một năm đàm phán công ty quyết định nâng tỷ lệ lên 35% do nhà đầu tư mong có được tỷ lệ sở hữu đủ lớn và cam kết sẽ gắn bó lâu dài. FairFax sẽ cung cấp cho các hỗ trợ kỹ thuật cho BIC để nâng cao nghiệp vụ Bảo hiểm , tăng cường quản trị rủi ro và phát triển các kênh phân phối, quản trị danh mục đầu tư.
“Việt Nam là một thị trường Bảo hiểm đang phát triển nhanh, FairFax nhận thấy còn rất nhiều tiềm năng cho hoạt đông kinh doanh của BIC cũng như thông qua các công ty con tại Campuchia và Lào”, ông Ramaswamy Athappan – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Fairfax Asia chia sẻ.

Hình 1: Bảo hiểm BIDV bán 35% cổ phần cho đối tác Canada

Hình 1: Bảo hiểm BIDV bán 35% cổ phần cho đối tác Canada

Sau giao dịch, BIC sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung đại diện của FairFax vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
Quý I/2015, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIC đạt 44,3 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2010 và đạt 30% kế hoạch năm 2015. Công ty hiện sở hữu 65% vốn tại Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) và đang đại diện BIDV quản lý 51% vốn tại Bảo hiểm Campuchia Việt Nam (CVI).
Fairfax Asia Limited là thành viên của Fairfax Financial Holding Limited, tập đoàn bảo hiểm toàn cầu đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Toronto (Canada). Năm 2014, FairFax đạt doanh thu 10 tỷ USD và 1,67 tỷ USD lợi nhuận sau thuế. Tại châu Á, công ty có các chi nhánh tại Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan và Sri Lanka.
Phương Linh


0913.756.339