Doanh nghiệp tư nhân xin tham gia chống ngập ở TP HCM

. Về quy mô đầu tư giai đoạn một, thành phố đề nghị doanh nghiệp này nghiên cứu theo 2 phương án phương án một sẽ xây 6 cống kiểm soát triều Bến Nghé, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Tân Thuận; 5 đoạn kè tại những vị trí xung yếu, có cao trình thấp hơn đỉnh triều với tổng chiều dài gần 7km và 68 cống nhỏ dưới đê đoạn từ Vàm thuật đến Mương chuối.  Phương án 2 bao gồm quy mô đầu tư của phương án một và đầu tư thêm 3 cống kiểm soát triều Vàm Thuật, Rạch nước lên. Về phương thức đầu tư, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố và các sở – ngành liên quan làm việc với doanh nghiệp tìm quỹ đất nhằm nâng tỷ lệ phần trăm thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư; 

Về quy mô đầu tư giai đoạn một, thành phố đề nghị doanh nghiệp này nghiên cứu theo 2 phương án: phương án một sẽ xây 6 cống kiểm soát triều: Bến Nghé, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Tân Thuận; 5 đoạn kè tại những vị trí xung yếu, có cao trình thấp hơn đỉnh triều với tổng chiều dài gần 7km và 68 cống nhỏ dưới đê đoạn từ Vàm thuật đến Mương chuối. Phương án 2 bao gồm quy mô đầu tư của phương án một và đầu tư thêm 3 cống kiểm soát triều: Vàm Thuật, Rạch nước lên.
Về phương thức đầu tư, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố và các sở – ngành liên quan làm việc với doanh nghiệp tìm quỹ đất nhằm nâng tỷ lệ phần trăm thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư; 

Hình 1: Doanh nghiệp tư nhân xin tham gia chống ngập ở TP HCM

Hình 1: Doanh nghiệp tư nhân xin tham gia chống ngập ở TP HCM


Đối với phần còn lại thanh toán bằng tiền, Sở Tài chính được giao chủ trì chuẩn bị các nội dung để UBND thành phố xin ý kiến của Chính phủ về chủ trương thanh toán bằng tiền và cơ chế cho vay của dự án.
Những năm qua TP HCM đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để chống ngập, tuy nhiên hiệu quả chưa được nhưng mong muốn. Tại cuộc họp HĐND TP HCM khóa 8 vào cuối năm 2013, trước chất vấn của đại biểu về việc “càng chống càng ngập”, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho rằng thành phố nằm trong vùng bị ảnh hưởng mạnh bởi biến đổi khí hậu nên chỉ có thể phòng để giảm thiệt hại chứ khó có thể chống ngập triệt để.
Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mức triều cường tại khu vực TP HCM trong những năm gần đây năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể năm 2006, đỉnh triều đạt 1,44 m; năm 2007 đạt 1,49 m; năm 2008 đạt 1,55 m; năm 2009 đạt 1,56 m; năm 2011 đạt 1,59 m, năm 2012 là 1,62m; 2013 là 1,68 m.
Tối 10/10/2014, triều cường đo được tại sông Đồng Điền đạt 1,7 m. Đây là mức triều cao nhất trên hệ thống sông rạch của TP HCM và lần đầu tiên xuất hiện tại Nhà Bè từ trước tới nay.
Hữu Nguyên
0913.756.339