Ông Đặng Hồng Anh rời ghế Chủ tịch Sacomreal

. Phương án hành động là tái cấu trúc tài chính giảm nợ (phấn đấu giảm nợ về còn 900 tỷ đồng trên tổng tài sản gần 5. 000 tỷ), đưa các chỉ số tài chính về mức an toàn đồng thời tăng cường năng lực tài chính nội tại. Sacomreal lên kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài, mở văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty con ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vinh từng là Phó tổng giám đốc Sacombank, Phó chủ tịch thường trực Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vào trước tháng 5/2013

Ông Vinh chia sẻ với cổ đông những thông điệp ông Hồng Anh muốn chuyển đến nhà đầu tư. Thứ nhất, mục tiêu hàng đầu của Sacomreal trong năm 2015 là tập trung phát triển an toàn bền vững và hiệu quả. Phương án hành động là tái cấu trúc tài chính: giảm nợ (phấn đấu giảm nợ về còn 900 tỷ đồng trên tổng tài sản gần 5.000 tỷ), đưa các chỉ số tài chính về mức an toàn đồng thời tăng cường năng lực tài chính nội tại.
Thứ hai, năm 2015 SCR bắt đầu chiến lược phát triển mạng lưới phân phối. Sacomreal lên kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài, mở văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty con ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Dự kiến sau đại hội doanh nghiệp sẽ cử đoàn khảo sát đánh giá thị trường Cu Ba. Nếu điều kiện thuận lợi, Sacomreal sẽ phát triển bất động sản tại thị trường này.


Ông Phạm Nhật Vinh từng là Phó tổng giám đốc Sacombank, Phó chủ tịch thường trực Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vào trước tháng 5/2013. Đầu năm 2015 ông Vinh thay ông Đặng Hồng Anh ngồi vào ghế Tổng giám đốc Sacomreal.

Hình 1: Ông Đặng Hồng Anh rời ghế Chủ tịch Sacomreal

Hình 1: Ông Đặng Hồng Anh rời ghế Chủ tịch Sacomreal

Vũ Lê
0913.756.339