Tháng 6: Sản xuất và tiêu thụ xi măng giảm nhẹ

. Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), tổng sản lượng sản xuất tháng 5 ước đạt khoảng 5,4 triệu tấn (Vicem 1,9 triệu tấn) giảm khoảng 0,3 triệu tấn. Từ tháng 6, do miền Bắc bắt đầu vào mùa mưa bão, nên sản lượng sản xuất, tiêu thụ xi măng sẽ giảm nhẹ so với tháng 5; giá bán xi măng dự kiến ổn định

Từ tháng 6, do miền Bắc bắt đầu vào mùa mưa bão, nên sản lượng sản xuất, tiêu thụ xi măng sẽ giảm nhẹ so với tháng 5; giá bán xi măng dự kiến ổn định.
Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), tổng sản lượng sản xuất tháng 5 ước đạt khoảng 5,4 triệu tấn (Vicem 1,9 triệu tấn) giảm khoảng 0,3 triệu tấn. Ước tổng sản lượng tiêu thụ khoảng 5,1 triệu tấn (Vicem 1,7 triệu tấn), giảm khoảng 0,4 triệu tấn.
Theo báo cáo của Vicem, giá xuất khẩu xi măng ổn định so với tháng 4, ở mức khoảng 54-54,25 USD/tấn; trong khi đó, giá xuất khẩu clinker giảm khoảng 0,5-1 USD/tấn, ở mức khoảng 35-35,8 USD/tấn.
Giá bán xi măng tại các nhà máy của Tổng công ty tháng 5 ổn định so với tháng 4: Tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1.050.000-1.550.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000 -1.850.000 đồng/tấn.

Mexico quyết định áp thuế bổ sung đối với thép cuốn Trung Quốc

Trước sự phản đối mạnh mẽ của các nhà sản xuất và ngành thép quốc gia, ngày 20/6 Bộ Kinh tế Mexico quyết định áp thuế bổ sung từ 65,99% đến 103,41% đối với mặt hàng thép cuốn của Trung Quốc.
Công nhân kiểm tra ống thép inox chất lượng cao tại nhà máy ở huyện Ganyu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.


Nguyên nhân do các nhà máy xi măng vẫn duy trì ổn định giá bán để nhằm giữ thị phần và tăng sản lượng tiêu thụ trên thị trường.
DiaOcOnline.vn – Theo Báo Chính phủ

Từ khóa:
Tiêu thụ xi măng,Sản xuất

0913.756.339