Cổ đông VietinBank đồng ý sáp nhập với PGBank

Về ban lãnh đạo, đại diện VietinBank cho biết các thành viên Hội đồng quản trị vẫn sẽ tại nhiệm, trong khi Hội đồng quản trị của PGBank sẽ tự miễn nhiệm. Tại Đại hội cổ đông lần này, VietinBank trình cổ đông thông qua đề án, hợp đồng sáp nhập cũng như phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PGBank. Ngoài ra, VietinBank cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết bổ sung 2,4 triệu cổ phiếu CTG của cổ đông Nhà nước trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Lãnh đạo ngân hàng cho rằng, Petrolimex có hàng loạt những lợi thế cạnh tranh lớn, một trong số đó là mạng lưới hệ thống cây xăng trên toàn quốc, cơ sở khách hàng bền vững từ hệ thống Petrolimex cũng như các đơn vị thành vi…

Tại Đại hội Cổ đông lần này, VietinBank trình Cổ đông thông qua đề án, hợp đồng sáp nhập cũng như phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PGBank. Tỷ lệ hoán đổi được đề xuất là 1:0,9, tức là một cổ phiếu PGBank đổi được 0,9 cổ phiếu CTG. Việc hợp nhất dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III năm nay. Giá cổ phiếu PGBank được lấy theo mức tham chiếu trung bình ngày trong năm.
Sau sáp nhập, tổ chức mới vẫn mang tên là Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Về ban lãnh đạo, đại diện VietinBank cho biết các thành viên Hội đồng quản trị vẫn sẽ tại nhiệm, trong khi Hội đồng quản trị của PGBank sẽ tự miễn nhiệm. Sau một thời gian, VietinBank sẽ cất nhắc các vị trí lãnh đạo của PGBank tùy theo kinh nghiệm, năng lực.
PGBank tiền thân là Ngân hàng nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập năm 1993. Đến nay nhà băng này có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản gần 25.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng. Cổ đông chiến lược của PGBank là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với số vốn sở hữu chiếm 40% vốn điều lệ.
VietinBank cũng cho biết sẽ tiếp nhận toàn bộ nhân sự của PGBank. Thu nhập của các nhân viên này được đảm bảo không thấp hơn mức bình quân 6 tháng trước đó. Tuy nhiên, 6 tháng sau, nhà băng này sẽ đánh giá lại toàn bộ theo chính sách chung.
Lãnh đạo ngân hàng cho rằng, Petrolimex có hàng loạt những lợi thế cạnh tranh lớn, một trong số đó là mạng lưới hệ thống cây xăng trên toàn quốc, cơ sở khách hàng bền vững từ hệ thống Petrolimex cũng như các đơn vị thành viên. Ngoài ra, PGBank cũng có thế mạnh về dịch vụ ngoại hối và phái sinh do nhu cầu lớn từ Petrolimex cũng như các đơn vị thành viên.
Đại diện VietinBank cũng cho biết, sau khi sáp nhập với PGBank, ngân hàng mới sẽ lập công ty tài chính nhằm phục vụ chuyên biệt nhóm khách hàng của Petrolimex và khách cá nhân tại hệ thống các cây xăng. Công ty tài chính này dự kiến mang tên VietinPG Finance, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Lọc dầu Dung Quất lo phải đóng cửa vì thuế nhập khẩu giảm

Chính sách mới thay đổi được áp dụng từ đầu năm nay, căn cứ Thông tư số 165 Bộ Tài chính thì xăng dầu có mã HS 2710 có thuế nhập khẩu chỉ là 20% trong giai đoạn 2015 đến 2018


VietinBank sẽ sáp nhập với PGBank để mở rộng quy mô vốn, mạng lưới. Ảnh: Reuters.
Tại đại hội diễn ra sáng nay (14/4), VietinBank cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức. Theo tờ trình, ngân hàng dự kiến chi 3.723 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức là 10%, đúng như cam kết với các cổ đông đầu năm 2014. Năm 2013, nhà băng này cũng trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 10%.
Năm ngoái, VietinBank lãi trước thuế 7.302 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận năm 2015 được HĐQT trình cổ đông thông qua vẫn chỉ là 7.300 tỷ. Trong khi đó, hầu hết các chỉ tiêu khác đều được đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Cụ thể, tổng tài sản và dư nợ tín dụng dự kiến đều tăng 13%, nguồn vốn huy động tăng 14%, vốn chủ sở hữu cao hơn 7%, vốn điều lệ tăng thêm 9%.
Ngoài ra, VietinBank cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết bổ sung 2,4 triệu cổ phiếu CTG của cổ đông Nhà nước trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Hiện tổng số cổ phiếu CTG đang lưu hành trên HOSE là 1,3 triệu, chưa bao gồm cổ phiếu của cổ đông Nhà nước).
0913.756.339