Posts

Doanh nghiệp tư nhân xin tham gia chống ngập ở TP HCM

. Về quy mô đầu tư giai đoạn một, thành phố đề…

Giới đầu tư hào hứng với nhà phố xây sẵn tại TP HCM

Giám đốc Công ty Việt Đô phân tích, đầu tư một…