Lây lan tiếng Anh là gì

Lây lan trong tiếng Anh được gọi là spread, phiên âm là spred. Từ này được sử dụng để mô tả quá trình lan truyền, phát tán của một sự vật hoặc sự việc nào đó. Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến chủ đề lây lan.

Lây lan tiếng Anh là spread, phiên âm spred. Từ này dùng để diễn tả sự lan truyền, phát tán một sự vật hoặc sự việc nào đó.

Một số mẫu câu tiếng Anh về chủ đề lây lan.

Covid-19 is a very dangerous disease which have spread across the entire world.

Covid-19 là một căn bệnh hết sức nguy hiểm đã phát tán khắp thế giới.SGV, Lây lan tiếng Anh là gì

Both the flu and cold virus are two of the quickest kind of viruses to spread through air.

Cả hai vi-rút cúm và cảm lạnh đều là hai loại vi-rút lây lan nhanh nhất qua không khí.

HIV virus can’t be spread through the air but only from blood contact, sexual intercourse and mother to child.

Vi-rút HIV không thể phát tán qua không khí mà chỉ qua đường máu, quan hệ tình dục và từ mẹ sang con.

The news quickly spread from New York to China in just 2 hours.

Tin tức nhanh chóng lan truyền từ New York đến Trung Quốc chỉ trong hai tiếng.

The government must take immediate action in order to stop the wild spread of the forest fire.

Chính phủ phải hành động ngay lập tức nhằm ngăn chặn sự phát tán nhanh chóng của đám cháy rừng.

Bài viết lây lan tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duangatewaythaodien.net.

0913.756.339