Nhập khẩu phế liệu phải ký qũy tới 20%

. Ngoài việc phải ký quỹ, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn phải đáp ứng các điều kiện về kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu. Theo đó, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải ký quỹ, chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng của mình


Nghị định 38 về quản lý chất thải phế liệu sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6. Theo đó, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải ký quỹ, chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng của mình.
Riêng nhập khẩu sắt, thép phế liệu từ 1.000 tấn trở lên phải ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng. Với giấy và nhựa phế liệu, doanh nghiệp và cá nhân cũng phải ký quỹ 20% nếu từ 500 tấn trở lên. Trong khi đó, tỷ lệ ký quỹ lần lượt là 15%, 18% nếu nhập dưới 500 tấn.
Theo quy định, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản, giao dịch chính.
Ngoài việc phải ký quỹ, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn phải đáp ứng các điều kiện về kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.
Kỳ Duyên
0913.756.339