tiêu thụ

Tiêu thụ xi măng tăng trưởng khá

. Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng cao bởi thị trường đã...

Tiêu thụ xi măng tăng theo đà ấm lên của thị trường bất động sản

. Theo Vụ Vật liệu xây dựng, sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa...

6 tháng đầu năm, mức tiêu thụ VLXD vượt dự báo

. Cụ thể, với xi măng, 6 tháng đầu năm 2015, tiêu thụ đạt 34,16...

Tiêu thụ vật liệu xây dựng tăng trở lại

. Cụ thể, với xi măng, 6 tháng đầu năm 2015, sản lượng tiêu thụ...

Tháng 6: Sản xuất và tiêu thụ xi măng giảm nhẹ

. Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), tổng sản lượng...

6 tháng, tiêu thụ trên 34 triệu tấn xi măng

. Riêng sản phẩm xi măng tiêu thụ trong nước tháng 6 ước đạt 4,63...

6 tháng đầu năm, tiêu thụ xi măng nội địa tăng trưởng khả quan

. Sản lượng XM tiêu thụ 6 tháng ước đạt 34,16 triệu tấn, bằng 106%...

Tiêu thụ thép khả quan liên tiếp 4 tháng

. Theo VSA, lượng thép tiêu thụ trong tháng 6 tăng đến 41% so với...

0913.756.339