6 tháng, tiêu thụ trên 34 triệu tấn xi măng

. Riêng sản phẩm xi măng tiêu thụ trong nước tháng 6 ước đạt 4,63 triệu tấn bằng 88% so với tháng liền kề trước đó và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2014. Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), tiêu thụ sản phẩm xi măng 6 tháng đầu năm đạt 34,16 triệu tấn tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 47,4% kế hoạch năm 2015. Lượng xi măng xuất khẩu trong tháng 6 ước đạt 1,05 triệu tấn, bằng 42% so với tháng 5/2015 nhưng vẫn tăng 10% so với tháng 6/2014

Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), tiêu thụ sản phẩm xi măng 6 tháng đầu năm đạt 34,16 triệu tấn tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 47,4% kế hoạch năm 2015 .
Ảnh minh họa.
Trong đó tiêu thụ sản phẩm xi măng tại thị trường trong nước ước đạt 25,97 triệu tấn, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2014.
Lượng xi măng xuất khẩu ước đạt 8,19 triệu tấn, đạt trên 40% kế hoạch cả năm 2015.
Tính riêng tháng 6, lượng xi măng tiêu thụ đạt 5,68 triệu tấn, chỉ bằng 66% so với tháng 5. Riêng sản phẩm xi măng tiêu thụ trong nước tháng 6 ước đạt 4,63 triệu tấn bằng 88% so với tháng liền kề trước đó và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2014.
Lượng xi măng xuất khẩu trong tháng 6 ước đạt 1,05 triệu tấn, bằng 42% so với tháng 5/2015 nhưng vẫn tăng 10% so với tháng 6/2014.
Theo đánh giá của Vụ Vật liệu xây dựng, trong tháng 6, sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa giảm so với tháng 5 do thời tiết nắng nóng, không thuận lợi cho xây dựng. Giá bán xi măng trên thị trường nhìn chung vẫn ổn định .
Lượng tồn kho sản phẩm xi măng của cả nước tháng 6/2015 là 2,89 triệu tấn tương đương từ 13-15 ngày sản xuất.
DiaOcOnline.vn – Theo Báo Xây dựng

Từ khóa:

0913.756.339