Posts

Tín dụng cho bất động sản đã thông thoáng

. Trong đó, đáng chú ý là Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày…

Tín dụng cho người mua nhà: Nóng từ đề xuất

. Gần 2 năm kể từ thời điểm thực thi, tính tới…

“Tín dụng vào bất động sản sẽ khó tăng đột biến trong 2015”

. Thêm vào đó, điều kiện thị trường cũng có nhiều…

Tín dụng bất động sản: Ghi nhận chiều hướng tích cực

. Theo số liệu của Cục Quản lý nhà và thị trường…

Tín dụng bất động sản chưa tăng đột biến

. Còn 4 lĩnh vực ưu tiên cho vay khác có mức tăng…

Tín dụng cho vay bất động sản khó “nóng”

. Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà…