Đề án là gì?

Đề án là một bản văn được tổ chức và trình bày có hệ thống về một kế hoạch, giải pháp để giải quyết một nhiệm vụ hay vấn đề cụ thể, được trình lên cấp có thẩm quyền để duyệt.

Đề án chính là một văn kiện được trình lên cấp cao hơn hoặc là một cơ quan nào đó có chủ quyền.

Sau khi đề án đã được phê chuẩn, từ đó sẽ hình thành các dự án, chương trình hoặc đề tài theo những yêu cầu đặt ra của đề án.

Nhiệm vụ của đề án:

Đưa ra các kế hoạch, dự án, vạch sẵn những điểm mạnh, phương hướng để thực hiện một kế hoạch công việc nào đó.

Mang tính chất quan trọng vì nó định hướng người làm đề án và những tổ chức phê duyệt đề án, phương hướng của đề án.

Hướng dẫn xây dựng một đề án hoàn chỉnh:

Xác định mục tiêu vấn đề đặt ra trong đề án.

Thiết kế hoạt động của đề án cần xuất phát từ nguyên nhân, sau đó phân tích vấn đề các bên có liên quan đến đề án.

Cách viết đề án:

Thu thập các thông tin cơ bản.

Sử dụng những khái niệm liên quan.

Chương trình được xây dựng trong đề án.

Chi phí để thực hiện đề án.

Cách viết đề án kinh doanh:

Chuẩn bị trước khi viết đề án kinh doanh.

Viết bảng tóm lược đề án.

Bài viết đề án là gì được tổng hợp bởi Duangatewaythaodien.net.

0913.756.339