Giám đốc tiếng Nhật là gì

Trong tiếng Nhật, “Giám đốc” được gọi là “shachou” (社長). Người giám đốc là người được bổ nhiệm để điều hành công ty, đồng thời chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật về quyền lực và nhiệm vụ được giao.

Giám đốc tiếng Nhật là shachou (社長). Giám đốc là lao động quan trọng nhất của doanh nghiệp, phụ trách việc điều hành tổ chức và chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Câu ví dụ về từ shachou (社長).

皆が新い社長を祝うパーティーを開きました。

Mina ga atarashi shachou o iwau paatii o hirakimashita.

Mọi người đã tổ chức bữa tiệc để chúc mừng giám đốc mới.

Từ vựng tiếng Nhật về các chức danh trong công ty.

SGV, giám đốc tiếng Nhật là gì.Kaichou (会長): Chủ tịch.

Honbuchou (本部長): Tổng giám đốc.

Honbuchoudairi (本部長代理): Phó tổng giám đốc.

Fukushachou (副社長): Phó giám đốc.

Keieisaikousekininsha (経営最高責任者): Tổng giám đốc điều hành.

Hittoufukushachou (筆頭副社長): Phó giám đốc điều hành.

Jyoumu (常務): Giám đốc điều hành.

Keiritantooyakuin (経理担当役員): Ban điều hành.

Buchou (部長): Trưởng phòng.

Jichou (次長): Phó phòng.

Shitenchou (支店長): Giám đốc chi nhánh.

Kachou (課長): Trưởng bộ phận.

Kansayaku (監査役): Người phụ trách kiểm toán.

Kakarichou (係長): Trợ lý.

Kumichou (組長): Tổ trưởng.

Shain (社員): Nhân viên.

Bài viết giám đốc tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi duangatewaythaodien.net.

0913.756.339