Tôi là fan của bạn Tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, câu này có thể được viết là ‘I’m a fan of yours.’ Đây là cách thể hiện sự ủng hộ và yêu thích đối với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và nhiều lĩnh vực khác.

Tôi là fan của bạn Tiếng Anh là “I’m a fan of you”. Là những người theo dõi hoạt động của thần tượng, thể hiện sự yêu thích nhất định đối với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc thể thao.

Thể hiện sự nhiệt tình, ủng hộ, yêu quý và dành những tình cảm nồng nhiệt cho những đối tượng mà họ yêu thích.

Những biểu hiện về sự hâm mộ dành cho một đối tượng là rất phong phú như gọi tên, xin chữ ký, in ảnh.

Một số từng vựng về Fan:

Idol /ˈaɪ.dəl/: Thần tượng

Singer /ˈsɪŋ.ɚ/: Ca sĩ

Model /ˈsɪŋ.ɚ/: Người mẫu

Artist /ˈɑːr.t̬ɪst/: Nghệ sĩ

Actress /ˈæk.trəs/: Diễn viên

Entertainment world /en.t̬ɚˈteɪn.mənt/: Giới giải trí

Famous /ˈfeɪ.məs/: Nổi tiếng

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến Fan:

He’s a big Bergman fan.

Anh ấy hâm mộ Bergman.

I’m a big fan of your work.

Tôi là fan bự của anh đấy.

I’ve always been a fan of Chinese technology.

Tôi luôn là người hâm mộ những kỹ thuật của người Hoa.

This may sound strange, but I’m a big fan of the concrete block.

Điều này nghe có vẻ kì lạ, nhưng tôi là một fan bự của những viên gạch bê tông.

In the absence of a star for Fisher on the Hollywood Walk of Fame, fans created their own memorial using a blank star.

Vì Fisher không có ngôi sao tại Đại lộ Danh vọng Hollywood, người hâm mộ đã tưởng nhớ bà bằng một ngôi sao mới chưa có tên.

Before the competition, they could memorize and keep them familiar with the 200 fans for 2 hours, however, Wang decided not to watch ANY of the fans.

Trước khi thi đấu, họ có thể ghi nhớ và giữ chúng làm quen với những 200 người hâm mộ cho 2 giờ, tuy nhiên, Wang đã quyết định không để xem BẤT cứ người hâm mộ.

Bài viết Tôi là fan của bạn tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duangatewaythaodien.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *